Vielse

Planlegger dere bryllup? Velkommen til vielse i Fridalen kirke!

For praktisk informasjon og avtale om tidspunkt kan dere konakte
Kirketorget tlf.: 55 59 32 10 – Epost: kirketorget@bergen.kirken.no,
eller direkte med oss 55308121/23. Dere finner nyttig informasjon kirken.no sin side om vielser

Prøvingsattest:
For at vielsen skal finne sted må presten ha mottatt prøvingsattesten. Brudeparet må selv henvende seg til Folkeregisteret/Skattekontoret for å få slik attest. Ved å gå inn på http://www.skatteetaten.no/ finner dere skjema «Erklæring fra brudefolkene» og «Forlovererklæring». Skjemaene fylles ut og sendes/leveres til det folkeregister dere tilhører. Folkeregisteret vil så utstede en prøvingsattest. Brudepar sender/leverer prøvingsattesten til soknepresten i menigheten der vigselen skal finne sted. Prøvingsattesten må være på plass senest 3 uker før vielsesdagen. Vær obs på at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder, den må derfor ikke bestilles for tidlig.

Informasjosskjema:
Etter kontakt med Kirketorget, vil dere få tilsendt skjema ”Vi ønsker kirkelig vigsel”. Dette ber vi dere fylle ut og returnere til menigheten der vigselen skal være snarest. Presten tar kontakt med dere 3-4 uker før vielsen for samtale.

Musikk:
Ta kontakt med organist Knut Christian Jansson (knutjansson@gmail.com) for å planlegge salmer og musikk. .

Nyttige lenker:
Informasjon om vigsel – hjelp til planlegging
Orientering om musikk ved vielser i kirkene i Bergen
Musikkforslag ved vielser
Papirer som må sendes inn