Formiddagstreff

… for eldre og andre som er hjemme på dagtid.
Hver første onsdag i måneden i Fridalen kirke kl 11:30-13:30.

 

formiddagstreff.våren.2018

andakter.våren.2018

Påmelding til menighetskontoret 55308123 eller pr mail: fridalen.menighet.bergen@kirken.no

Velkommen!