Eldreboliger

Gjennom STIFTELSEN FRIDALEN ELDREBOLIGER tilbyr menigheten seniorboliger til personer som er knyttet til menigheten. Boligene ligger i Schweigaardsvei 51 på Minde. Schwei51

Bygget rommer 31 leiligheter og næringsarealer på grunnplanet. De fleste leilighetene er på omkring 50 kvm, men to leiligheter er på ca 100 kvm. Bygget har tre etasjer, og det er installert heis som gir god adkomst til leilighetene på alle plan i bygget. Rundt bygget er det grøntområder.

Bygget ligger sentralt plassert på Minde med kort vei til buss- og bybanestopp på Wergeland. Det ligger flere dagligvarebutikker og post/bank i gangavstand fra eiendommen.

Stiftelsens formål er å gi beboere i Fridalen et rimelig botilbud, og en trygg og trivelig alderdom, gjennom utleie av leiligheter til personer knyttet til Fridalen menighet.
Styret behandler og avgjør søknader om leilighet. Etter vedtektene skal det fortrinnsvis velges søkere som tilhører, eller tidligere har tilhørt, Fridalen menighet. Fra de samme vedtektene fremgår det at det er viktig at de som søker har alminnelig god helse i det de som bor i leilighetene må stå for eget stell.

Her kan du laste ned søknadskjema til Fridalen menighets eldreboliger.

Spørsmål kan rettes til styreleder Terje Steen Edvardsen mobil tlf.nr. 93454091.