Bibelgrupper

Ønsker du å bli med i en bibelgruppe?
Vi ønsker at så mange som mulig skal ha tilbud om mindre grupper, der en kan dele tro og tanker, bli kjent og ha sosialt felleskap. Det er vanlig at gruppene møtes i hjemmene. Men det er også mulig å møtes i kirken. For noen kan det være en utfordring å skaffe barnevakt, da kan familiebibelgruppe være løsningen. Felles måltid, samling for barna, og samtale for de voksne mens barna (forhåpentligvis) leker, er en god struktur. Lokalene i kirkens underetasje vil egne seg godt til familiebibelgrupper. Ta kontakt og meld din interesse, så videreformidler vi til andre interesserte!

Bilderesultat for bibelgruppe tema

Send mail til: fridalen.menighet.bergen@kirken.no, eller ring: 55308121.