Besøkstjeneste

Besøkstjenesten er et tilbud fra menigheten til eldre og ensomme, der en besøksvenn kommer til fast tid over en periode.

Trenger du besøk? Gi beskjed til menighetskontoret – tlf. 55308123

Ønsker du å bli besøksvenn? Ta også kontakt med menighetskontoret.

«Jo mer vi er sammen, jo gladere vi blir»