Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant i Fridalen menighet. Konfirmasjonstiden i Fridalen menighet følger skoleåret. Konfirmasjonstiden begynner i august og avsluttes i mai, med konfirmasjonsgudstjeneste.

Semesterplan vår 2018:
Under her finner du semesterplaner. Trykk på den riktige i forhold til når konfirmanten (du) har gruppesamling.
semesterplan, tirsdag – Fridalen, vår
Semesterplan, gruppesamling torsdager

Innskriving til konfirmasjon skjer ved at konfirmant og foreldre/foresatte har en kort samtale med en av prestene. Avtal med prest om tid for samtale (se mailadresse nedenfor). Det er fint om konfirmanter som ikke er døpt i Fridalen kirke eller Årstad kirke tar med seg dåpsattest til innskrivingssamtalen.

Informasjonsbrosjyre: Brosjyre konfirmant 2018 Fridalen kirke

Trykk på lenken for påmelding:

Ønsker du informasjon om konfirmasjon i Fridalen kirke, kan du ta kontakt på denne e-postadressen: os227@kirken.no eller ringe mobil 908 63 441.

Konfirmasjonsgudstjeneste 2018
I 2018 er det konfirmasjonsgudstjeneste 6.mai.

Konfirmasjonsgudstjeneste andre år
I Fridalen er det konfirmasjon første søndag i mai. De årene 1. mai er på en søndag, er konfirmasjonen 8. mai eller Kristi himmelfartsdag.

Informasjon om konfirmantturen 29.september – 1. oktober
Her er informasjonen om konfirmantturen: TurInfoKonf2017