Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant i Fridalen menighet. Konfirmasjonstiden i Fridalen menighet følger skoleåret. Konfirmasjonstiden begynner i august og avsluttes i mai, med konfirmasjonsgudstjeneste.

Informasjonsbrosjyre
Her finne du brosjyre med informasjon for konfirmanter i Fridalen menighet. Har du spørsmål som du ikke får svar på i brosjyren er det bare å ta kontakt (se under).
Brosjyre konfirmant 2019 Fridalen kirke

Innskrivingssamtale
til konfirmasjon skjer ved at konfirmant og foreldre/foresatte har en kort samtale med en av prestene. Avtal med prest om tid for samtale (se mailadresse nedenfor).
Det er fint om konfirmanter som ikke er døpt i Fridalen kirke eller Årstad kirke tar med seg dåpsattest til innskrivingssamtalen. Hvis du ikke finner attesten, kan du ta kontakt med det lokale kirkekontoret, der konfirmanten ble døpt, og få tilsendt en ny dåpsattest.

Påmelding
For de som ønsker å være konfirmant i Fridalen menighet må man registrere seg på skjemaet du finner ved å trykke på lenken. Fint om man registrer/fyller ut påmeldingen før innskrivingssamtalen.
Klikk her for påmelding

Har du problemer med å få registrert deg ta gjerne kontakt med oss.(Når du er ferdig med påmeldingskjemaet får du opp en bekreftelse på at du er påmeldt i Årstad menighet. Se bort fra det. Du blir registret som konfirmant i Fridalen).

Konfirmasjonsgudstjeneste 2019
I 2018 er det konfirmasjonsgudstjeneste 5.mai.

Konfirmasjonsgudstjeneste andre år
I Fridalen er det konfirmasjon første søndag i mai. De årene 1. mai er på en søndag, er konfirmasjonen 8. mai.

Kontaktinformasjon
Ønsker du informasjon om konfirmasjon i Fridalen kirke, kan du ta kontakt på denne e-postadressen: os227@kirken.no eller ringe mobil 908 63 441.