Fridalen menighet søker ungdomsarbeider

Fridalen menighet lyser ut ungdomsarbeiderstilling i 10%. Ungdomsarbeideren har ansvar for ungdomsklubben «Freak» som er lokalisert i Fridalen kirke. Ungdomsklubben er på Fredager fra kl. 19.30 – 23.00. Klubben er for ungdommer fra konfirmantalder og oppover. I tillegg til ungdomsklubben er ungdomsarbeideren er med på konfirmantleir, som er i september, og er også med på konfirmantsamlinger, som er ca. en gang i måneden.

Fridalen menighet har tett samarbeid med Årstad menighet i konfirmant- og ungdomsarbeidet. I Årstad menighet er det ansatt ungdomsarbeider i 20% stilling. Ungdomsarbeidet i Fridalen og Årstad består av ungdomsklubben, KRIK-gruppe, som trener på Fridalen skole, Ten-Sing som øver i Årstad kirke og et felles ledertreningskurs for ungdom.

Vi søker etter en person som:
- har erfaring og engasjement fra kristent ungdomsarbeid
- synes det er gøy å jobbe med ungdom
- er ansvarsbevisst, og både kan jobbe i team og som er selvstendig
- kan videreutvikle klubben og engasjere frivillige

Særskilte krav:
- Søker må være medlem av Den norske kirke.
- Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse i følge Kirkeloven § 29.

Ungdomsarbeideren blir ansatt på 1 års basis, fra 1. august til 31. juli, hvert år.

Ungdomsarbeideren sin nærmeste overordnet er kapellanen i Årstad og Fridalen menigheter. For spørsmål, ta kontakt med Oddbjørn Stubhaug, kapellan i Årstad og Fridalen menigheter; oddbjorn.stubhaug@bergen.kirken.no eller mobil: 908 63 441.

Søknad med CV og referanser sendes til Fridalen menighet, Postboks 74 Minde, 5821 Bergen.

 

Søknadsfrist 20. mai 2014

Åpen helg 16.-17.november

Velkommen til Åpen helg!
Program:

Lørdag
12.00     Åpning av ”Åpen helg”
¨ Sang v/ Knøttekoret
¨ Kafé ”Søtt og Salt”

kafe "søtt og salt"
kafe «søtt og salt»

¨ Loddsalg
¨ Ansiktsmaling
¨ Luftgeværskyting
¨ m.m.
ansiktsmaling

13.00  Dukketeater    Pris kr: 30,-
14.00  Foredrag ”Ung i Fridalen”
ved Odd Egil Berntsen
19.00  Ungdomskveld
¨ Konsert i ungdomslokaletSøndag

11.00      Familiegudstjeneste
Guttekorene og
Jentekorene synger

Kirkekaffe
Offentliggjøring av loddtrekning

19.00 Konsert  ”Engelsk musikk fra 1600-tallet
og fram til i dag.”

¨ Collegium vocale Bergen
¨ Christian Holter – horn
¨ Knut Christian Jansson – dirigent

Billettsalg kr: 100/150