Trosopplæring

Alle døpte barn tilbys trosopplæring i den menigheten de bor. I Fridalen menighet har vi dette tilbudet:

Dåpssamtale/ dåpskurs for foreldre og faddere som skal ha dåp i menigheten, eller som bor her og skal ha dåp i en annen kirke. Når det nærmer seg dåpen tar menigheten kontakt for å avtale tid for samtale eller inviterer til dåpskurs.

Babysang tirsdager kl.12-13.30

Dåpshilsen sendes i posten til dåpsdagen de tre første årene. Foreldre og faddere kan markere dåpsdagen ved f.eks å tenne dåpslyset og se på bilder fra dåpen.

Fireårsbok deles ut på en familiegudstjeneste om høsten. I forkant av gudstjenesten inviteres fireåringene til en samling i kirken, for å bli kjent og øve til gudstjenesten. Invitasjon blir sendt i posten.

Dåpsskole for fem-åringer arrangeres hver høst. Vi samles fire ettermiddager i kirken. Bibelfortelling, samling i kirkerommet, frukt og saft. Dåpsskolen avsluttes på en familiegudstjeneste og fem-åringene får diplom og gave. Invitasjon blir sendt i posten.

Lys våken for 10 og 11 åringer, overnatting i kirken natt til første søndag i advent. Invitasjon blir sendt i posten.

Konfirmasjon les mer

I tillegg er det mange aktiviteter for barn og unge. Se søndagskole, Åpen barnehage , knøttekor, guttekor, jentekor, Freak