Givertjenesten

Fridalen menighet har mange aktiviteter og oppgaver. Alt frivillig arbeid, enten det er blant barn, ungdom, voksen eller eldre, må vi dekke av innsamlede midler. Vi har også forpliktelser til å hjelpe andre, enten det er døveskolen på Madagasker eller kirkens SOS her hjemme.

Bibelen knytter velsignelse til det å gi, og formaner oss til å gi regelmessig. Les mer om dette for eksempel i 2.Kor.8

Noen foretrekker å gi når det kommer en giro.

Noen vil gjerne legge penger i kollektkurven under gudstjenesten.

Vi takker for alle gaver som kommer slik.

For at menighetsrådet skal kunne forvalte pengene riktig, trenger vi å kunne sette opp realistiske budsjetter. Da trenger vi også å ha noe oversikt over hva vi kan regne med av gaver.

Her er fast givertjeneste et godt hjelpemiddel, både for den som gir og for menigheten som mottar. Bibelen beskriver slik fast givertjeneste for eksempel i 1.Kor.16

Som fast giver kan du få fradrag i skatten. Da må du ta kontakt med menighetskontoret, tlf.55308123, slik at du kan bli registrert. Opplysningene dine kommer ikke ut til andre.

Du kan få fradrag både på større engangsbeløp (minst kr 600) og på fast givertjeneste.

Fast givertjeneste kan du ordne som fast trekk med autogiro, eller du kan få et givernummer som du selv skriver på gavekonvolutten som legges i kollektkurven eller gir til kirken på annen måte.

TAKK FOR GAVEN DU GIR

Givertjenestens kontonr.: 36240707920

Givertjenesten avtalegiro

FRIDALEN MENIGHET HAR FÅTT VIPPS!

Bruk gjerne Vipps til å gi en gave til menigheten.

* Last ned, installer og etabler applikasjonen Vipps fra GooglePlay/App store
* Bruk Vipps-nummer: 71840
* Oppgi hva beløpet gjelder: Eks. gave, offer, deltakeravgift, medlemskontingent el.l.
* Betal