Menighetsråd

Krikevalget2015.breit

 

 

Slik er det nye menighetsrådets sammensetning:

Faste medlemmer:
Helga Myrseth
Lene Hjortland Skårvik
Sigrid Holskar Hansen
Wenche Karin Andersen
Lena Beathe Keilegavlen
Henriette Umutmi
Sidsel Fauske
Magnhild Bye-Ingebrigtsen
Wenche Svendsen

Varamedlemmer:
Gjertrud Coutinho
Ella Kristin Authen McLeod
Atle Hope
Sølve Sætre