Kontakt

Kontortid i Fridalen kirke: tirsdag,onsdag og torsdag kl.10.00 – 14.00

Besøksadresse:
Roald Amundsensvei 100

Postadresse:
Postboks 74 Minde
5821 Bergen

Telefon:
55 30 81 20

epost:
fridalen.menighet.bergen@kirken.no

Bankkonto:       3624 07 07920
Vipps-nummer:  71840

Ansatte i Fridalen menighet.

  • Knut Kaldestad, tlf: 55 30 81 21, mob: 977 24 017, Sogneprest
  • Oddbjørn Stubhaug, tlf: 55 30 81 21, mob: 908 63 441, Kapellan
  • Jon Funder Nævdal, tlf: 55 30 81 23, mob: 948 01 539, Administrasjonsleder
  • Knut Jansson, tlf: 55 30 81 24, mob: 906 381 81, Organist
  • Marianne Magnussen, tlf: 55 30 81 23, mob: 941 19 229,  Diakon
  • Tatiana Sokolova, mob: 405 28 401, Diakonimedarbeider
  • Åshild Torsnes Espeland, mob.: 971 666 05, Trosopplærer
  • Lina Myrene, mob.: 938 93 568, Ungdomsarbeider
  • Nina Sælen, mob.: 930 27 697, Styrer åpen barnehage
  • Ville V.A. Schjørn-Koivula, tlf.: 55 59 32 97, Kirketjener

Dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med menigheten, er du velkommen innom! Du kan også fylle ut kontaktskjema.

Informasjon til nettredaktør sendes til:
anitahunsager@yahoo.de

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding