Søndagsskole

Hver søndag når det ikke er familiegudstjeneste, samles barna i underetasjen til søndagsskole. Søndagsskolen er med i Gudstjenesten i starten og kommer opp igjen til nattverden. Vi har ofte to grupper, 2-6 år og 6-12 år.

På søndagsskolen tenner vi lys, synger, ber og lærer om tekster i bibelen. Det blir og tid til å leke eller lage noe. Vi følger opplegget «Sprell levende» til søndagskoleforbundet.

Søndagsskole fra 8. mars

Velkommen!
Hilsen søndagskolelærerne
Catharina, Torbjørn, Einar og Gjertrud