Dåp

Gratulerer med barnet! En spennende forberedelses- og ventetid er over, og en ikke mindre spennende tid ligger foran. Vi gratulerer og ønsker alt godt!

Dåp er å legge sitt barn i Guds hånd. I den hellige handlingen blir barnet innlemmet i menighetens fellesskap. Dåpen er et møte mellom barnet, Gud og menigheten. Gud gir, barnet får og menigheten tar imot. Fridalen menighet ønsker velkommen til dåp!

Praktisk informasjon

Når det kommer et nytt barn til verden, får kirken beskjed fra folkeregisteret, dersom en eller begge foreldrene er medlem av Den norske kirke. En tid etterpå blir det sendt ut informasjon om dåp i posten.

Når dere har funnet en dato dere ønsker å ha dåp registrer dere dåpen på nettet. Her finner dere lenken til siden for registrering av dåp: Registrering av dåp

Vi har mulighet for dåp på alle gudstjenester, med noen få unntak. I registreringen vil det stå hvilke søndager det er åpning for dåp og om det er ledige plasser.
Ta gjerne kontakt med Fridalen menighetskontor om dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon. Hvis dere ønsker dåp i en annen kirke krysser dere av på den kirken dere ønsker i registreingen.

Ved dåpen skal barnet ha faddere. Barnet må ha minimum 2 og kan ha inntil 6 faddere. Fadderne må være fylt 15 år og medlem av Den norske kirke (eller annet kirkesamfunn som anerkjenner barnedåpen). Ved valg av faddere kan det være lurt å tenke på at fadderne skal være med å gi barnet en oppvekst i den kristne tro. Foreldrene kan ikke være faddere.

Vi tar kontakt når dåpsdagen nærmer seg og avtaler tid for dåpssamtale. I dåpsamtalen snakker vi om praktiske spørsmål omkring dåpen, hva som skjer i dåpen og om trosopplæringstilbudet i mengheten her. Dåpssamtalen skjer i menigheten der dere bor, enten kommer presten hjem til dere eller dere kommer til kontoret i kirken.

Dåpsgudstjenesten

Dåpen finner sted i gudstjenesten. I Fridalen er dåpen tidlig i gudstjenesten. Foreldre, evt.søsken og faddere går inn i prosesjon, mens resten av familien tar plass i kirken før gudstjenesten begynner. Det er fint om en fadder eller evt eldre søsken vil bære dåpskannen. Dåpsfølget tar plass helt fremme til høyre i kirken.

Etter dåpssalmen leses det to tekster fra Bibelen, Dåpsbefalingen (Mat.28, 18.20) og Jesus og barna (Mark. 10, 13-16). Vi spør alltid om det er noen i familien, søsken eller faddere som vil lese disse tekstene.

Ved dåpshandlingen nevnes bare barnets fornavn (uten mellomnavn eller slektsnavn), men det fulle navn tas med i kunngjøringene i gudstjenesten.

Etter dåpen fortsetter gudstjenesten. De søndagene det ikke er familiegudstjeneste går søndagskolen ned i underetasjen etter dåpen, barn i dåpsfølget er hjertelig velkommen til å bli med!

Ved alle gudstjenester er det kollekt, vi samler inn penger til et godt formål. Under kunngjøringene vil det bli opplyst hva pengene går til.

Det er som regel nattverd i gudstjenestene våre. Når presten sier: Kom for alt er ferdig, er alle velkommen til å motta nattverd.

Etter gudstjenesten kan dåpsfamilien gå inn igjen i kirken og ta bilder ved døpefonten. Vi ønsker ikke at det fotograferes under selve dåpshandlingen.

Symboler

Døpefonten
Ordet døpefont kommer av det samme ordet som fontene. I Den norske kirke brukes vanligvis overøsing med vann fra et dåpsfat.

I noen kirker er døpefonten plassert like innenfor inngangsdøra. En slik plassering var vanlig i gamle dager. Når en dåpshandling på dette stedet i kirkerommet er ferdig, bæres barnet opp kirkegulvet, mens den voksne døpte går inn på egen hånd. Dette tydeliggjør dåpen som den åpne dør inn til Gud og den kristne menighet. I vår kirke er døpefonten fremme I kirken.

Dåpsvannet
Det rennende vann er livets symbol. Jesus kaller seg selv livets vann. I den kristne dåp blir vannet og forkynnelsen av Jesu ord knyttet sammen. Dåpen er mer enn en symbolsk handling, dåpen er et sakrament, en Guds handling der og da i den enkeltes liv:

Dåpsdrakten
I oldkirken var dåpsdrakten til de voksne hvit og fotsid. Dåpskjolene som brukes ved barnedåp i Den norske kirke er ofte mye lengre enn barna, noe som understreker at de skal ha mulighet til å vokse med sin tro og sin tvil. Ved konfirmasjonen brukes det hvite kapper, og det tydeliggjør at de døpte ikke skal vokse fra dåpsdrakten, men vokse inn i den.

I kirken er hvitt festens og gledens farge. Det er også renhetens farge og minner om Guds løfter. Han har lovet at alle som ber om tilgivelse, vil bli vasket rene for alt det som skitner til deres liv.

Mange familier har en dåpskjole som går i arv, men det er også mulig å låne eller leie dåpskjole. Dåpskjolen kan knytte en familie eller vennegruppe sammen. For noen er det en god erfaring å få lov til å sy en dåpskjole til sitt barn eller barnebarn. Svært mange bruker også en lue som blir tatt av før dåpen.

Korstegnet
Korstegnet er et gammelt kristent symbol. Det forteller om Jesu død og oppstandelse. Slik blir korset, som engang var et sted for tortur og henrettelse, et løfte om det godes seier over det onde. I Den norske kirke tegner presten et kors ved avslutningen av gudstjenesten. Noen ganger skjer det også ved åpningshilsenen.

Korssmykker er mye brukt både som dåpsgaver og som konfirmasjonsgaver. For mange er det å gå med kors noe langt mer enn å bære et vanlig smykke. Det blir gjort for å vise at en har en kristen tro og er en daglig påminnelse om dåpen.

Dåpslyset
I Fridalen menighet får dåpsfamilien eller den døpte et dåpslys som tennes ved det store kristuslyset i kirken. Så siteres Jesu ord: ”Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal aldri vandre i mørke, men ha livets lys” (Johannesevangeliet 8,12).

Det er en fin tradisjon å ta fram dåpslyset og tenne det på dåpsdagen. Lyset minner oss om at Jesus har brutt mørkets og dødens makt.