Dialogkveld 8. september

I høst starter vi opp dialogkvelder i Fridalen menighet sammen med det somaliske trossamfunnet i Bergen. Målet er gjensidig bedre forståelse, samarbeid og integrering lokalt. Første kvelden, 8. september kl 18-20, håper vi på 15 personer tilknyttet Årstad-Fridalen og 15 muslimer tilknyttet det somaliske trossamfunn i Bergen. Samtalene den første kvelden vil handle om tillit, og muligens et tilknyttet tema, som respekt/vennskap. Vi har allerede hatt to planleggingskvelder på tvers av miljøene der vi samtidig har øvd oss på prinsippene i god dialog. Det har vært berikende og inspirerende å bli bedre kjent! Dersom du eller noen du kjenner kunne være interessert i å delta på dette i høst, er det fint om du tar kontakt snarlig med meg på mail/sms. Det trengs ingen forkunnskaper i dialog, vi vil gi en kort innføring på selve kvelden.

Beste hilsen Marianne, diakon i Årstad og Fridalen

Det er stengt for kommentarer.