Velkommen til Fridalen menighet!

Påskeliljer

Påsken 2018 i Fridalen kirke

25. mars kl. 11.00 – Palmesøndag
Gudstjeneste ved Knut Kaldestad

29. mars kl. 11.00 – Skjærtorsdag
Gudstjeneste ved Signe Sandberg
Elementer fra påskemåltid.
Gudstjenesten blir feiret rundt et bord.

30. mars kl. 11.00 – Langfredag
«Stabat mater» av Pergolesi, med solister og strykekvartett.
Organist: Knut Christian Jansson
Tekstleser: Ragnhild Gudbrandsen
Liturg: Oddbjørn Stubhaug
Kollekt ved utgangen

1. april kl. 11.00 – Påskedag
Høytidsgudstjeneste ved Knut Kaldestad
Gutte-, jente– og ungdomskor deltar.

8. april kl. 18.00 – Konsert: Bach&Beats
Guttekor, Collegium vocale, profesjonelt orkester
Selim «Action the man» Mutic,
Påskekantate av Bach, klassiske guttekorsanger og rap.
Billetter kr. 200/100 (barn) på ticketco.no 250/100 v/inngangen

 

 

———————————————————————————————————————-

Karneval, fastetid og påskeuke

Karnevalene rundt i verden er en innledning til fastetiden. Ordet karneval betyr antagelig antakelig ”farvel til kjøttet” (carne betyr kjøtt på latin). I Norge var det ifølge Gulatingsloven forbudt å spise kjøtt på fastedagene, og de som forbrøt seg mot dette ble bøtelagt. Her i landet står ikke karnevalet så sterkt, men vi feirer jo fastelavn – i Fridalen med fastelavensboller til kirkekaffen.

Fastelavn eller fastelaven kommer av gammeltysk «fasseln», som betyr å lage moro. Fastelavenssøndag er den siste søndagen før fastetiden. Askeonsdag, som i år er 14. februar, innleder langfasten i forkant av påsken. Fra Askeonsdag til 1. påskedag er det 40 ukedager, – søndagene blir ikke regnet med i fastetiden.

Fastetiden er til minne om Jesu 40 dagers faste i ørkenen, og 40 er også et tall som tradisjonelt er knyttet til disiplin, hengivelse og forberedelse med lesing av Bibelen.

Påsken er den mest sentrale av de kristne høytidene i. Påskeuken innledes med palmesøndag, der vi minnes at Jesus red inn i jerusalem. Påskehøytiden feires til minne om Jesu Kristi siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse som ifølge evangeliene i Bibelen fant sted under den jødiske påskefeiringen pesach i Jerusalem. Etter påskesøndag kommer påsketiden, som varer fram til pinse.

korsfestet Jesus

Påsken er den viktigste og eldste kristne høytiden. Den feires til minne om Jesu død og oppstandelse, med oppstandelsesfesten som selve høyde­punktet. Bildet viser den korsfestede Jesus og er malt av Diego Velázquez (1599-1660).

——————————————————————————————————————–

Babysang starter torsdag 25. januar kl 10:30! Les mer…Åpen barnehage 1Last ned pdf-plakat

————————————————————————————————————————-

 

MB.17.6.1.side

 Klikk på bildet for å laste ned menighetsblad som pdf

———————————————————————————————————————–

 

 Noen bilder av kirken…

Kart